Ansvarsfraskrivelse

Våre produkter er ikke ment å være en erstatning for medisinsk behandling. Rådfør deg med lege før du bruker urtemedisin, spesielt hvis du har en kjent medisinsk tilstand eller hvis du er gravid eller ammer.

Du er selv ansvarlig for din egen helse. I likhet med konvensjonell medisin er urtemedisin et omfattende og komplekst område som må brukes med ansvar. Folk reagerer forskjellig på ulike midler. Noen urter er kontraindisert sammen med visse legemidler.